Οι τρεχαλίτσες & οι περπατούρες είναι ιδανικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της ζωής ενός ανθρώπου. Αυτό γιατί συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων. Από την ακινησία και τις αντανακλαστικές κινήσεις αποκτά βασικές δεξιότητες κίνησης. Επίσης αναπτύσσουν δεξιότητες ισορροπίας, χειρισμού με τα χέρια ή τα πόδια, δηλαδή πιάσιμο και πέταγμα αντικειμένων. Οι άνθρωποι δεν είναι πια δέσμιοι της βαρύτητας. Κρατούν ισορροπία, μετακινούνται, κάθονται, σηκώνονται όρθιοι και αρχίζουν να περπατούν περίπου στους 12 μήνες.
Η διαδικασία απόκτησης και μάθησης των κινητικών δεξιοτήτων είναι συνεχιζόμενη και αλληλένδετη. Για την εκμάθηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων απαιτείται η ισόρροπη ανάπτυξη των αντανακλαστικών και εθελοντικών κινήσεων των βρεφών. Για τη μάθηση των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων απαιτείται η μάθηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων. si, ο στόχος στα πρώτα χρόνια είναι η απόκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και τα ξύλινα παιχνίδια είναι εδώ για να βοηθήσουν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
fin, τα ξύλινα παιχνίδια και κατεπέκταση οι τρεχαλίτσες & περπατούρες είναι ασφαλή και ως υλικό συμβάλλει στην υγεία και την ευζωία των παιδιών. Είναι πια ξεκάθαρο ότι η σύνδεση με τη φύση μέσω των ξύλινων παιχνιδιών βελτιώνει την πνευματική και σωματική ευζωία. La recherche a montré que l'éducation où les jouets en bois augmente le niveau d'apprentissage. Δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις, dans la concentration et l'attention des élèves.
Τα ξύλινα παιχνίδια συμβάλλουν αποτελεσματικά στην φυσική, développement mental et émotionnel de l'enfant. Avec l'enrichissement continu des jouets en bois proposés aujourd'hui, est un monde que les enfants et les parents peuvent découvrir ensemble.